Biljettinformation

Engångsavgift

Engångsavgift är en avgift enligt taxan för en enkel resa som betalas på bussen. På våra bussar accepteras kontanter och biljetter från Matkahuoltos butiker som betalmedel. Debit- och creditkorten accepteras endast på Expressturer.

Barnbiljett

Barn under 12 år betalar halva priset av priset för en normal biljett. Med varje passagerare som har betalat fullt pris kan två barn under 4 år resa kostnadsfritt.

Ungdomsbiljett

Ungdomar i åldern 12–16 år får 50 % rabatt på alla resor över 60 kilometer.

Studerandebiljett

Studerande får 50 % rabatt på resor över 60 km genom att visa upp ett studiekort försett med Matkahuoltos logotyp.

Biljett för personer över 65 år

Alla som fyllt 65 år får rabatt på reguljärresor över 45 kilometer och på snabbturer över 60 kilometer. Pensionärer under 65 år får samma rabatt genom att visa upp ett FPA-kort försett med foto och texten ”pensionär”, eller en pensionsanstalts kort försett med Matkahuoltos logotyp.

Värnpliktiga

Värnpliktiga och civiltjänstgörare får rabatt på resor över 60 km när de betalar kontant och visar ett värnpliktskort eller ett intyg över civiltjänst.

Webbiljett

Bussbiljetter kan också köpas i Matkahuoltos webbutik på www.matkahuolto.fi. I webbutiken finns även rejält med biljetter till rabattpris.

Webbiljetter kan köpas högst 30 dygn före resan. Webbiljetter ska köpas minst 30 minuter innan bussen lämnar avgångsstationen. Webbiljetterna gäller bara på den tur och den dag de är köpta för och de kan inte bytas ut eller returneras.

Tur- och returbiljett

Vuxna får 10 % rabatt på tur- och returbiljetter på resor över 60 kilometer. Biljetten måste köpas hos Matkahuolto på förhand. Returresan gäller i en månad.

Gruppbiljett

Även en grupp på tre personer får 25 % rabatt på resor över 60 kilometer. Gruppbiljetten måste köpas hos Matkahuolto på förhand.

CityCity-biljett

Matkahuoltos CityCity-biljetter är en särskilt förmånlig biljettyp avsedd för resor mellan vissa städer och lämpar sig för passagerare som reser en viss sträcka åtminstone två gånger i månaden. Mer information finns på Matkahuoltos webbplats.

Resekort

Passagerare som reser regelbundet med buss sparar in betydligt på resekostnader genom att köpa ett resekort. Korten säljs på Matkahuoltos serviceställen och man kan senare lägga till fler resor på kortet på våra bussar.

En årsbiljett med 44 resor ger över 25 % rabatt jämfört med engångsavgiften. Kortet gäller i 12 månader från inköpsdagen.

En årsbiljett med 22 resor ger 15 % rabatt jämfört med engångsavgiften. Kortet gäller i 12 månader från inköpsdagen.

På många ställen är det möjligt att köpa en regionbiljett. Regionbiljetter är personliga och gäller i 30 dagar från inköpsdagen. Med regionbiljetter kan man resa obegränsat inom regionen. Biljettpriset bestäms enligt bostadsort. Besök närmaste Matkahuolto eller gå in på www.matkahuolto.fi för mer information.

Direkttaxa

Priset på en förhandsbiljett för en resa där byte av buss ingår bestäms enligt längden på hela resan när resan är minst 80 kilometer lång. Då blir biljetten förmånligare än vid köp av enskilda biljetter för varje sträcka. Bytesbiljetter som säljs på bussen gäller i regel endast på våra egna turer.

Snabbtursavgift

Tilläggsavgiften för snabbtur inkluderas i snabbturstaxan och varierar mellan 3,30 och 3,90 euro. För förhandsköpta biljetter till reguljärturer gäller en fast tilläggsavgift på 3,30 euro.

Husdjur

Vanliga husdjur kan tas med på bussen med en följeslagare och på följeslagarens ansvar förutsatt att det finns plats på bussen. Husdjuren ska placeras så att de orsakar minsta möjliga olägenhet för medpassagerare. Husdjur får inte placeras på sätena eller hållas lösa. För husdjur uppbärs ingen separat avgift. Allergiska resenärer som redan sitter i bussen har rätt att välja sin plats först. Medpassagerare kan emellertid inte hindra att en ledar- eller assistenthund tas med i bilen.

Bagage

Normalt bagage (högst två resväskor), skidor och barnvagn som en passagerare har med sig transporteras utan extra kostnad. För övriga varor tas en fraktavgift enligt frakttaxan ut.

Cyklar

Cyklar transporteras på kundens eget ansvar då det finns plats. Beroende på längden på resan är transportavgiften för en cykel 4–10 euro.

Fraktgods

Matkahuoltos Pakettjänster erbjuder riksomfattande transportlösningar. Det täta bussnätet som täcker hela landet garanterar snabba och säkra leveranser. Över 20 000 reguljära avgångar dagligen och Matkahuoltos cirka 500 serviceställen runtom i Finland garanterar att leveranserna kommer fram snabbt.  Om det inte finns ett Matkahuolto-serviceställe på en viss ort, kan paketet lämnas direkt i bilen.

Ordlista

Reguljärtur stannar vid behov på alla busshållsplatser för fjärrtrafik (blått märke) längs rutten.

Snabbtur stannar endast på de orter som nämns i tidtabellen och vid behov på särskilda snabbturshållplatser som är försedda med en extra skylt för snabbtur.

Expresstur (Specialsnabbtur) är snabbare än den motsvarande snabbturen och stannar endast på de orter som nämns i tidtabellen.

Radio

Du kan lyssna på radio i våra bussar förutsatt att det inte stör andra passagerare. Vi stänger av radion om en passagerare ber om det.

Ordningspolicy

Alla busspassagerare har rätt till att resa ostört. Busspersonalen ska ges arbetsro. Busspersonalen har rätt att avlägsna en stökig passagerare från bussen om han eller hon trots tillsägelse från busspersonalen fortsätter att bete sig störande. Om passageraren inte genast kan avlägsnas har busspersonalen rätt att vid behov hålla fast personen tills det är möjligt att avlägsna honom eller henne.

Förseningar och inställda turer

Passagerare ska förbereda sig på att svåra väglag och eventuell rusningstrafik kan förlänga den restid som anges i tidtabellen. Passagerare bör också beakta att bussarna eventuellt kör enligt helgtidtabell under helgdagar.

Kostnader som eventuellt orsakas av försening eller inställning behandlas och avgörs alltid från fall till fall. Kunden bör omedelbart kontakta bussföretaget om en eventuell försening eller inställning hotar att förorsaka extra resekostnader för kunden.

Bussföretaget ansvarar inte för ytterligare skador som passageraren genom sitt eget agerande rimligen kunde ha undvikit.

Bussföretaget är inte skyldigt att ersätta de kostnader som orsakas för kunden av att en tur försenas eller inställs på grund av force majeure som inte beror på bussföretaget.

Länkar

www.matkahuolto.fi

Hittegods

Hittegods som blivit kvar i våra bilar skickas så snabbt som möjligt till Lost & Found International. Förfrågningar om hittegods kan göras per telefon på 0600 03391. För mer information gå in på www.loytotavara.net