Vintertid börjar 29.10. Se effekten på Vainion Liikenne Åbo–Helsingfors–Åbo tidtabeller

Den 29 oktober vändas klockorna åter en timme. Vintertiden påverkar några av Vainion Liikenne nattlinjen mellan Åbo och Helsingfors.

Vintertiden börjar klockan 4 och kommer då att vara 3.

De linjer som påverkas av förändringen:

02.55 Helsingfors-Turku anländer till Åbo 04.45 vintertid
03.28 Åbo-Helsingfors anländer till Helsingfors 06.15 vintertid.

Se ankomsttiderna för andra stopp på pressmeddelande (på finska)

Ha en trevlig resa!

J. VAINION LIIKENNE OY